Tudnivalók

Vásárlási feltételek

Az alábbi részletezett Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban Általános Feltételek) kizárólag az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkoznak. Minden olyan vásárlás esetén, amely nem a Caffeshop.hu eladótól történik, a kereskedő partner eladási feltételeit kell figyelembe venni.

 A www.caffeshop.hu portáljára történő belépéssel elfogadottnak tekintjük az alábbi feltételeket!

Rendelés
3 rendelési forma áll az Ön rendelkezésére:

 • Interneten keresztül a www.caffeshop.hu honlapon, éjjel-nappal a hét minden napján.
 • E-mailen keresztül: ateszzsuzsa@freemail.hu
 • Telefonon keresztül a (+36) 70 200 6435

Beérkezett megrendeléseket e-mailben vagy telefonon visszaigazoljuk.

Árak
A honlapon megadott eladási árak forintban értendőek és a szállítási költséget nem tartalmazzák.
Az esetleges szállítási költségek a megrendelőt terhelik .


Garancia és Vásárlás Utáni Szerviz
Minden általunk forgalmazott termékre 6 hónap garancia érvényes. 
A javított termékeket 1 hónapig áll módunkban tárolni, ezután alkatrészként hasznosítjuk.

A visszaküldés postai vagy más csomagküldő szolgáltató útján lehetséges. Személyesen elhozott csomagokat nem áll módunkban átvenni a Caffeshop székhelyén.

Figyelem!
Kávégépeinkre a normál használat melletti természetes elhasználódásból keletkezett hiba javítását minden esetben vállaljuk. Ennek az előre egyeztetett címre való eljuttatása a vevő kötelezettsége.
Amennyiben készülék javítása valamilyen oknál fogva nem lehetséges, illetve nem gazdaságos úgy ugyanolyan típusú készülékre cseréljük és díjmentesen kiszállíttatjuk. 


A garancia NEM érvényes:

 • külső károkozásból bekövetkezett káresemény (pl. baleset, nyomódás, égés, áramingadozás) esetén 
 • a gyártói speciális előírásoknak nem megfelelő használata, illetve üzembe helyezése esetén
 • a készülék helytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén
 • kereskedelmi célra való felhasználás esetén
 • a termékkel nem kompatibilis perifériák, kiegészítő tartozékok, illetve fogyasztási cikkek használatából eredendő károk esetén
 • a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerû használata esetén
 • a nem a Caffeshop által jóváhagyott személy beavatkozása következtében bekövetkezett károk esetén
 • a felelőtlen használat miatt bekövetkezett hibák kijavítására, illetve készülék tisztításának / karbantartásának elmulasztása miatt keletkezett dugulásokra, zsírosodásokra
 • az idegenkezűség által okozott meghibásodásokra és semmilyen külső vagy belső törésre. 

Személyes adatok védelme
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződés elkészítéséhez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősülhet.

A honlap használatával Ön teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.
Hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával Ön a vásárlási feltételeknek és szabályzatnak ellentmond, ezért ez a szabályzat megszegésének minősül.

A regisztráció, illetve a vásárlás során közölt adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk át. Minden esetben maradéktalanul betartjuk a 2001. évi CVIII. adatvédelmi törvény ide vonatkozó szabályait.


Elállás a vásárlástól
Minden vásárlónak lehetősége van élni az elállási joggal.
A csomagot készhez vételtől számított 8 munkanapon belül visszaküldheti és kérheti a vételár visszafizetését.
A termékek visszaszolgáltatása során felmerülő költségek a vásárlót terhelik.

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.caffeshop.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya, a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

 

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: a Felhasználási feltételekben meghatározott Nagy Attila ev.
Az adatkezelő elérhetősége: ateszzsuzsa@gmail.com

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.caffeshop.hu oldalon történő regisztrálás hírlevélre. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

 

4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A felhasználó megadja e-mail címét. Az e-mail címet a többi felhasználó nem ismeri és nem láthatja. A megadott e-mail cím törlését a rendszerünkből e-mailben kérheti a szolgáltatótól.

 

5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

 

6. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából használja fel.

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztrációja során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítőlevél alján reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön, amelyet a felhasználó utólag megtilthat.

 

7. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az adatkezelő, mint Szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a www.caffeshop.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.

 

8. Az érintettek jogai, a magánszféravédelme

A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó az adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

 

9. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Viszontlátásra!

Ha a gyors és megbízható szolgáltatásokat részesíti előnyben, akkor a legjobb helyen járt!

moker.hu